Pilotno demonstracijski (PD) projekt: ATP4.0: Demonstracija fleksibilnega z AI podprtega industrijskega okolja 4.0 za hibridne komponente

Namen projekta ATP 4.0 je razvoj in demonstracija fleksibilnega z umetno inteligenco (AI) podprtega industrijskega okolja 4.0 za hibridne komponente avtomobilske industrije v realnem okolju. Za proizvajalce v kompleksnih oskrbnih verigah kot je avtomobilska industrija, je optimalno obvladovanje resursov (delo, material, oprema) ključna komponenta konkurenčnosti. Projekt istočasno pomeni razvoj novega prodajnega programa in diverzifikacijo podjetja Kolektor ATP na nov trg zahtevnih hibridnih komponent, ki se močno odpira z vsesplošno elektrifikacijo vozil. Partnerji projekta bodo močno nadgradili svoje kompetence za trženje storitev na področju digitalizacije industrije.

Ključna prebojnost projekta ATP 4.0 je integracija naprednih tehnologij strojnega vida, IoT senzorjev, kolaborativnih robotov, VR/AR ter simulacijskih tehnologij in digitalnih dvojčkov, ki jih bomo nadgradili z umetno inteligenco. Sposobni bomo simulirati in predvideti različne scenarije v proizvodnih/ poslovnih procesih. To nam bo omogočalo učinkovitejše sprejemanje odločitev za blaženje detektiranih in predvidenih anomalij v posameznih procesih. Naši procesi bodo postali bolj agilni.

Dolgoročni poslovni cilji projekta so dvig učinkovitosti pri sami izdelavi produkta in povišanje izkoriščenosti opreme. Zasledovali bomo strategijo zero defect manufacturing ter z uvajanjem kolaborativnih robotov ustvarili pogoje za fleksibilno prilagajanje kapacitet opreme ob uvajanju izdelka na trg (ramp-up) in v fazi zatona izdelka (ramp-down). Ključna prednost našega projekta je, da bomo z demonstracijo lahko realno ovrednotili skupni učinek podpore umetne inteligence za vodenje poslovnih/proizvodnih procesov. To je potrebni korak do samoadaptivnega vodenja pametnih tovarn.

Končni rezultat bo fleksibilno/agilno/konkurenčno proizvodne okolje ter razviti in demonstrirani novi tržni produkti za industrijo 4.0 v realnem okolju za koncern Kolektor (digitalni dvojček, koboti, machin vision, AI), podjetje Viar (VR/AR) in Event Registry (AI). Rešitve s področja industrije 4.0 imajo velik tržni potencial.

Trajanje projekta: 36 mesecev
Začetek projekta: 1. 1. 2019
Konec projekta: 31. 12. 2021
Vrednost projekta: 4.638. 473,06 EUR
Vrednost sofinanciranja za vse partnerje: 1.371.407,76 EUR
Sodelujoči partnerji: Kolektor ATP, Atos d.o.o., Viar d.o.o., Event registry d.o.o.

Naložbe sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

http://www.eu-skladi.si

Scroll to Top